Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200175286 10.00 Тастыкталды
2 БА 200179919 10.00 Тастыкталды
3 УА 190011404 10.00 Тастыкталды
4 БА 200168441 10.00 Тастыкталды
5 БА 200177010 9.79 Тастыкталды
6 БА 200191539 9.71 Тастыкталды
7 БА 200285789 9.64 Тастыкталды
8 БА 200118038 9.64 Тастыкталды
9 СА 150018900 9.43 Тастыкталды
10 БА 200169411 9.29 Тастыкталды
11 БА 200117451 9.21 Тастыкталды
12 БА 200184258 9.21 Тастыкталды
13 БА 200177235 8.71 Тастыкталды
14 БА 200180043 8.36 Тастыкталды
15 БА 200085035 8.00 Тастыкталды
16 УА 190015093 8.00 Тастыкталды
17 БА 2001 7.43 Тастыкталды
18 УА 190015254 6.93 Тастыкталды
19 УА 190021011 6.83 Тастыкталды
20 БА 200184329 6.00 Тастыкталды

Артка