Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190057109 10.00 Тастыкталды
2 УА 190012048 9.86 Тастыкталды
3 ША 180595231 9.79 Тастыкталды
4 ША 180086128 9.64 Тастыкталды
5 БА 200090400 9.64 Тастыкталды
6 БА 200280684 9.57 Тастыкталды
7 БА 200333957 9.36 Тастыкталды
8 ТА 173563724 9.29 Тастыкталды
9 А 046959 9.14 Тастыкталды
10 БА 200585337 9.14 Тастыкталды
11 БА 200096262 9.14 Тастыкталды
12 БА 200226142 8.57 Тастыкталды
13 03 180111060 8.21 Тастыкталды
14 БА 200266925 8.21 Тастыкталды
15 БА 200387831 8.21 Тастыкталды
16 Ба 200418084 8.07 Тастыкталды
17 БА 200334598 8.00 Тастыкталды
18 УА 190008033 7.64 Тастыкталды
19 БА 200452045 7.57 Тастыкталды

Артка