Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 АП 432023 9.86 Тастыкталды
2 ША 180143968 9.69 Тастыкталды
3 ТА 170583101 9.54 Тастыкталды
4 БА 200512439 9.43 Тастыкталды
5 БА 200379689 9.36 Тастыкталды
6 БА 200333957 9.36 Тастыкталды
7 БА 200331504 9.29 Тастыкталды
8 БА 200373148 9.15 Тастыкталды
9 УА 190057274 9.14 Тастыкталды
10 БА 200472226 9.07 Тастыкталды
11 БА 200346543 8.57 Тастыкталды
12 БА 200425496 8.46 Тастыкталды
13 БА 200436524 8.31 Тастыкталды
14 БА 200511834 8.29 Тастыкталды
15 БА 200265928 8.15 Тастыкталды
16 ША 180143977 8.07 Тастыкталды
17 БА 200447279 8.00 Тастыкталды
18 БА 200108318 7.86 Тастыкталды
19 ТА 170525803 7.85 Тастыкталды
20 УА 190005174 7.79 Тастыкталды
21 БА 200387359 7.71 Тастыкталды
22 БА 200557870 6.71 Тастыкталды
23 БА 200570826 6.00 Тастыкталды
24 ПИН12707200200609 БА 200380358 0.00
25 УА 190020797 0.00

Артка