Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УК 16007403 10.00 Тастыкталды
2 БК 200006022 9.88 Тастыкталды
3 БК 200824614 9.59 Тастыкталды
4 БК 200843558 8.47 Тастыкталды
5 ШК 180579962 8.18 Тастыкталды
6 БК 200736469 8.13 Тастыкталды
7 БК 200977103 8.00 Тастыкталды
8 БК 200042931 7.94 Тастыкталды
9 БК 200502773 7.82 Тастыкталды
10 УК 190065438 7.76 Тастыкталды
11 БК 200201090 7.71 Тастыкталды
12 А 014006 7.67 Тастыкталды
13 БК 200703449 6.76 Тастыкталды
14 УК 190001954 6.71 Тастыкталды
15 УК 190090635 6.47 Тастыкталды
16 81 201034999 6.41 Тастыкталды
17 БК 200364354 6.31 Тастыкталды
18 ШК 180799518 6.29 Тастыкталды
19 БК 201034818 6.18 Тастыкталды
20 БК 200840716 6.18 Тастыкталды

Артка