Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200076036 9.64 Тастыкталды
2 БА 200296115 9.14 Тастыкталды
3 БА 200595217 8.64 Тастыкталды
4 02 200383968 8.00 Тастыкталды
5 БА 200444437 7.57 Тастыкталды
6 БА 200277838 7.50 Тастыкталды
7 БА 200069597 7.21 Тастыкталды
8 БА 200263404 6.86 Тастыкталды
9 БА 200381589 0.00

Артка