Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200733206 8.47 Тастыкталды
2 БК 200390701 8.35 Тастыкталды
3 БК 200713651 7.53 Тастыкталды
4 БК 200691492 6.88 Тастыкталды
5 БК 201014913 6.38 Тастыкталды
6 СП 072040000 3.43 Тастыкталды

Артка