Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200216155 9.43
2 БА 200117406 8.14
3 БА 200362770 7.50
4 БА 200096549 6.43

Артка