Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200923505 10.00 Тастыкталды
2 18 БК2001222 9.94 Тастыкталды
3 БК 200460486 9.92 Тастыкталды
4 БК 200570844 9.88 Тастыкталды
5 БК 5015665 9.71 Тастыкталды
6 БК 200181176 9.71 Тастыкталды
7 БК 200688272 9.41 Тастыкталды
8 БК 201044690 9.12 Тастыкталды
9 БК 200898485 9.12 Тастыкталды
10 БК 200766109 9.06 Тастыкталды
11 БК 200631019 8.65 Тастыкталды
12 БК 200496219 8.41 Тастыкталды
13 БК 200926525 8.41 Тастыкталды
14 БК 200456812 8.35 Тастыкталды
15 БК 200692121 8.29 Тастыкталды
16 БК 200713043 8.12 Тастыкталды
17 ШК 180944726 8.00 Тастыкталды
18 БК 200695203 7.94 Тастыкталды
19 БК 201009860 7.88 Тастыкталды
20 BK 201017174 7.59 Тастыкталды
21 ШК 180607815 7.47 Тастыкталды
22 БК 200000261 7.35 Тастыкталды
23 БК 200636400 6.76 Тастыкталды
24 БК 200661081 6.47 Тастыкталды
25 БК 200762173 6.47 Тастыкталды
26 РФ 050240058 6.43 Тастыкталды
27 БК 200686664 6.41 Тастыкталды
28 БК 200263280 6.35 Тастыкталды
29 БК 201006475 6.29 Тастыкталды
30 БК 200990464 6.24 Тастыкталды
31 БК 200390757 6.24 Тастыкталды
32 БК 201040109 6.12 Тастыкталды
33 УК 190089858 6.06 Тастыкталды
34 БК 200932961 0.00
35 БК 201040109 0.00

Артка