Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200143489 9.79
2 УА 190034509 8.57
3 БА 200227711 8.29
4 БА 200470357 8.23
5 БА 200485888 8.14
6 БА 200227598 8.14
7 БА 200314414 7.36
8 БА 200224611 6.14
9 БА 200604405 6.14

Артка