Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СП 110076824 10.00
2 БК 200539414 8.76
3 БК 200844757 8.18
4 БК 200840275 8.00
5 БК 200579456 7.94
6 БК 200182629 6.82
7 БК 200793821 6.65
8 БК 200716152 6.47
9 УК 190051517 6.18

Артка