Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УА 190053991 9.43
2 УА 190053992 9.29
3 БА 200333957 8.36
4 БА 200265928 8.15
5 БА 200418286 7.86
6 БА 200581614 7.36
7 БА 200382871 6.43
8 БА 200428907 6.36
9 Ба 200227542 6.29

Артка