Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200765611 4.35 Тастыкталды
2 БК 200814888 3.35 Тастыкталды
3 БК 200780215 3.24 Тастыкталды
4 ТК 170852567 3.24 Тастыкталды
5 БК 5071301 3.13 Тастыкталды

Артка