Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 150057811 3.93
2 СА 130062051 3.86 Тастыкталды
3 БА 200520707 3.71
4 БА 200412587 3.71 Тастыкталды
5 БА 200540961 3.57 Тастыкталды
6 БА 200412827 3.43 Тастыкталды
7 СА 120065755 3.36 Тастыкталды
8 А 7091864 3.29 Тастыкталды
9 ША 180002342 3.29 Тастыкталды
10 СА 080057239 3.21 Тастыкталды
11 БА 200439802 3.21 Тастыкталды
12 ША 180190707 3.21 Тастыкталды
13 УА 190051298 3.14 Тастыкталды

Артка