Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УС 150148355 4.64 Тастыкталды
2 СА 120052130 4.57 Тастыкталды
3 СА 140058645 4.23 Тастыкталды
4 БА 200442154 4.08 Тастыкталды
5 СА 120066289 4.08 Тастыкталды
6 СА 090070766 4.07 Тастыкталды
7 УС 190029081 3.64 Тастыкталды
8 УА 190050791 3.57 Тастыкталды
9 ША 180191858 3.50 Тастыкталды
10 ЕН 40090071 3.43 Тастыкталды
11 БА 200444483 3.36 Тастыкталды

Артка