Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200776179 3.94 Тастыкталды
2 БК 200764060 3.47 Тастыкталды
3 БК 200780304 3.29 Тастыкталды
4 С 145148 3.00 Тастыкталды

Артка