Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200435895 4.43 Тастыкталды
2 ША 180020986 4.00 Тастыкталды

Артка