Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СП 150080593 4.88 Тастыкталды
2 БК 200779896 3.00 Тастыкталды

Артка