Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200814618 4.59 Тастыкталды
2 БК 200806204 4.00 Тастыкталды
3 СП 150083883 3.93 Тастыкталды
4 БК 200765504 3.88 Тастыкталды
5 БК 200765513 3.71 Тастыкталды
6 БК 200779760 3.00 Тастыкталды Льготник

Артка