Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200412676 4.21 Тастыкталды
2 УС 170205495 4.07 Тастыкталды
3 УС 200088912 4.00 Тастыкталды
4 БА 200438512 3.64 Тастыкталды
5 БА 200540863 3.36 Тастыкталды
6 02 507000010 3.18 Тастыкталды

Артка