Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200492158 10.00 Тастыкталды
2 KP 1322787 10.00 Тастыкталды
3 БК 200019693 9.15 Тастыкталды
4 БК 200489330 9.13 Тастыкталды
5 БК 200469418 8.97 Тастыкталды
6 БК 200020068 8.91 Тастыкталды
7 БК 200492102 8.91 Тастыкталды
8 БК 200496970 8.79 Тастыкталды
9 БК 200056169 8.65 Тастыкталды
10 БК 200485402 8.41 Тастыкталды
11 БК 200492050 8.21 Тастыкталды
12 БК 200241185 8.18 Тастыкталды
13 БК 200055626 8.18 Тастыкталды
14 ТМ 0837423 7.88 Тастыкталды
15 БК 200488772 7.56 Тастыкталды
16 БК 200498927 7.50 Тастыкталды
17 БК 200058314 7.32 Тастыкталды
18 БК 200471013 7.15 Тастыкталды

Артка