Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200234322 10.00 Тастыкталды
2 БА 200026455 10.00 Тастыкталды
3 БА 200240384 9.93 Тастыкталды
4 УА 190002068 9.86 Тастыкталды
5 УА 190002508 9.71 Тастыкталды
6 БА 200504929 9.36 Тастыкталды
7 БА 200240221 9.29 Тастыкталды
8 БА 200235796 9.21 Тастыкталды
9 БА 200250433 9.21 Тастыкталды
10 БА 200233951 9.12 Тастыкталды
11 БА 200240642 9.07 Тастыкталды
12 БА 200245872 9.00 Тастыкталды
13 БА 200247160 8.93 Тастыкталды
14 БА 200233844 8.86 Тастыкталды
15 СА 150044943 8.79 Тастыкталды
16 БА 200031885 8.79 Тастыкталды
17 БА 200237342 8.57 Тастыкталды
18 БА 200025206 8.36 Тастыкталды
19 БА 200238264 8.14 Тастыкталды
20 БА 200237315 7.07 Тастыкталды
21 ША 180355315 6.21 Тастыкталды

Артка