Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200494261 9.82 Тастыкталды
2 БК 200498966 9.71 Тастыкталды
3 БК 200256642 9.32 Тастыкталды
4 БК 200479503 9.15 Тастыкталды
5 БК 200056338 8.18 Тастыкталды
6 БК 200468849 8.00 Тастыкталды
7 БК 200480934 7.26 Тастыкталды
8 БК 200479254 7.26 Тастыкталды
9 БК 200496961 6.97 Тастыкталды
10 БК 200053158 6.91 Тастыкталды
11 УК 190004396 6.12 Тастыкталды

Артка