Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200239937 10.00 Тастыкталды
2 БА 200009848 10.00 Тастыкталды
3 БА 200234117 10.00 Тастыкталды
4 БА 200240965 9.86 Тастыкталды
5 БА 200220442 8.86 Тастыкталды
6 УА 190002063 8.71 Тастыкталды
7 ТП 190003601 8.71 Тастыкталды
8 БА 200240698 8.36 Тастыкталды
9 БА 200505686 7.36 Тастыкталды
10 УА 190002813 7.00 Тастыкталды
11 УА 190002411 6.71 Тастыкталды
12 БА 200240802 6.29 Тастыкталды
13 БА 200245193 6.29 Тастыкталды

Артка