Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 BK 200203273 5.00 Тастыкталды
2 БК 200010375 4.65 Тастыкталды
3 06 200457848 4.59
4 БК 200010203 4.47

Артка