Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200240867 10.00 Тастыкталды
2 БА 200239258 10.00 Тастыкталды
3 БА 200029170 9.86 Тастыкталды
4 БА 200234233 9.86 Тастыкталды
5 БА 200250471 9.79 Тастыкталды
6 БА 200252581 9.64 Тастыкталды
7 БА 200239561 9.57 Тастыкталды
8 БА 200033674 9.46 Тастыкталды
9 ША 180544241 9.15 Тастыкталды

Артка