Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 UM 0651746 8.70 Тастыкталды
2 БА 200250228 8.57 Тастыкталды
3 БА 200009552 8.57 Тастыкталды
4 БА 200614312 8.50 Тастыкталды
5 СА 150040977 8.36 Тастыкталды
6 УА 190001982 8.36 Тастыкталды
7 ТА 170299186 8.21 Тастыкталды
8 БА 200252349 8.14 Тастыкталды
9 ШС 180096643 7.93 Тастыкталды
10 БА 200251397 7.79 Тастыкталды
11 № 120 6.57 Тастыкталды
12 БА 200250184 6.57 Тастыкталды
13 БА 200240787 6.50 Тастыкталды
14 БА 200251486 6.43 Тастыкталды
15 УА 190003647 6.07 Тастыкталды

Артка