Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 070004242 10.00 Тастыкталды
2 БА 200263128 10.00 Тастыкталды
3 БА 200243214 9.86 Тастыкталды
4 УА 190005038 9.57 Тастыкталды
5 УА 190002823 8.14 Тастыкталды
6 УА 16036732 8.14 Тастыкталды
7 БА 200250863 7.93 Тастыкталды
8 УА 190000632 7.93 Тастыкталды
9 УА 190000061 6.64 Тастыкталды
10 БА 200253121 6.57 Тастыкталды

Артка