Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200248337 10.00 Тастыкталды
2 БА 200248302 10.00 Тастыкталды
3 БА 200248186 8.43 Тастыкталды
4 БА 200033431 8.21 Тастыкталды
5 УА 190023664 8.07 Тастыкталды
6 БА 200250836 7.92 Тастыкталды
7 БА 200031811 7.86 Тастыкталды
8 БА 200251575 7.64 Тастыкталды
9 БА 200028870 6.36 Тастыкталды

Артка