Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200010007 10.00 Тастыкталды
2 УА 16037128 10.00 Тастыкталды
3 БА 200242950 9.93 Тастыкталды
4 БА 200233998 9.93 Тастыкталды
5 БА 200234357 9.79 Тастыкталды
6 БА 200245961 9.71 Тастыкталды
7 БА 200234171 9.64 Тастыкталды
8 БА 200267780 9.00 Тастыкталды
9 БА 200240052 8.57 Тастыкталды
10 ТА 170299337 8.54 Тастыкталды
11 БА 200028567 8.50 Тастыкталды
12 БА 200261221 8.50 Тастыкталды
13 БА 200240473 8.43 Тастыкталды
14 БА 200236828 8.43 Тастыкталды
15 БА 200253097 8.36 Тастыкталды
16 БА 200248284 8.29 Тастыкталды
17 БА 200033899 8.21 Тастыкталды
18 БА 200030191 8.21 Тастыкталды
19 БА 200250774 8.00 Тастыкталды
20 СА 150007615 7.92 Тастыкталды
21 СА 140044299 7.71 Тастыкталды
22 СА 100006711 7.67 Тастыкталды
23 ПА 405655 7.57 Тастыкталды
24 СА 130008926 6.79 Тастыкталды
25 БА 200031974 6.29 Тастыкталды

Артка