Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200199742 4.71 Тастыкталды
2 БА 200178608 4.21 Тастыкталды
3 БА 200004019 4.14 Тастыкталды
4 БА 200124830 4.00 Тастыкталды
5 УА 190001439 3.85 Тастыкталды
6 БА 200226204 3.57 Тастыкталды
7 БА 200226240 3.29 Тастыкталды
8 БА 200129802 3.21 Тастыкталды

Артка