Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200217528 4.93 Тастыкталды
2 БА 200047007 4.50 Тастыкталды
3 БА 200135360 4.36 Тастыкталды
4 БА 200214099 4.36 Тастыкталды
5 СА 120036826 4.31 Тастыкталды
6 БА 200027200 4.21 Тастыкталды
7 БК 200200413 3.43 Тастыкталды

Артка