Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УС 140085322 5.00 Тастыкталды
2 СА 040710357 5.00 Тастыкталды
3 СА 040836250 5.00 Тастыкталды
4 СА 090015197 5.00 Тастыкталды
5 СС 110082842 5.00 Тастыкталды
6 СА 120040553 5.00 Тастыкталды
7 СА 110022868 5.00 Тастыкталды
8 СА 100039429 5.00 Тастыкталды
9 СА 080015165 5.00 Тастыкталды
10 СА 140012645 5.00 Тастыкталды
11 А 139801 5.00 Тастыкталды
12 БА 200136537 4.93 Тастыкталды
13 СА 070028076 4.93 Тастыкталды
14 УА 190019784 4.93 Тастыкталды
15 СА 070003842 4.86 Тастыкталды
16 ША 180518798 4.86 Тастыкталды
17 СА 080014052 4.86 Тастыкталды
18 БА 140042686 4.86 Тастыкталды
19 А 001555 4.86 Тастыкталды
20 СА 130044559 4.86 Тастыкталды
21 ША 180537686 4.82 Тастыкталды
22 БА 200016477 4.79 Тастыкталды
23 СА 050008958 4.79 Тастыкталды
24 СА 140039484 4.77 Тастыкталды
25 СА 040272942 4.77 Тастыкталды
26 ТА 170325787 4.77 Тастыкталды
27 УА 16047862 4.75 Тастыкталды
28 БА 200218202 4.71 Тастыкталды
29 СА 150039980 4.71 Тастыкталды
30 БА 200015228 4.71 Тастыкталды
31 А 041141 4.71 Тастыкталды
32 БА 200048131 4.71 Тастыкталды
33 СА 050003342 4.69 Тастыкталды
34 СА 080072380 4.69 Тастыкталды
35 БА 200057101 4.64 Тастыкталды
36 БА 190034228 4.64 Тастыкталды
37 СА 110025591 4.64 Тастыкталды
38 АО 200454 4.60 Тастыкталды
39 СА 150042007 4.57 Тастыкталды
40 СА 110000717 4.57 Тастыкталды
41 СА 080023960 4.54 Тастыкталды
42 СА 130031892 4.54 Тастыкталды
43 А 127826 4.50 Тастыкталды
44 ТА 170397418 4.50 Тастыкталды
45 БА 200159353 4.50 Тастыкталды
46 БА 200054520 4.50 Тастыкталды
47 СА 150035648 4.50 Тастыкталды
48 ТА 170285850 4.50 Тастыкталды
49 СА 040162000 4.46 Тастыкталды
50 СА 130033129 4.45 Тастыкталды
51 БА 200156226 4.43 Тастыкталды
52 УА 190028049 4.43 Тастыкталды
53 БА ПИН122042 4.43 Тастыкталды
54 УА 190049657 4.42 Тастыкталды
55 УА 190017340 4.38 Тастыкталды
56 ША 180460553 4.38 Тастыкталды
57 ША 180366589 4.38 Тастыкталды
58 СА 110029047 4.36 Тастыкталды
59 СА 080017051 4.36 Тастыкталды
60 УА 190022084 4.36 Тастыкталды
61 ША 180603235 4.36 Тастыкталды
62 А 109461 4.33 Тастыкталды
63 БА 200141887 4.29 Тастыкталды
64 СА 150032950 4.29 Тастыкталды
65 УА 16034754 4.29 Тастыкталды
66 БА 200047268 4.29 Тастыкталды
67 БА 200000403 4.29 Тастыкталды
68 ША 180456354 4.27 Тастыкталды
69 ША 180450190 4.23 Тастыкталды
70 СА 090036324 4.23 Тастыкталды
71 БА 200215784 4.21 Тастыкталды
72 УА 190018120 4.21 Тастыкталды
73 СА 120005022 4.21 Тастыкталды
74 УС 160153635 4.20 Тастыкталды
75 УС 190148171 4.17 Тастыкталды
76 УК 16078229 4.15 Тастыкталды
77 СА 080020000 4.15 Тастыкталды
78 УА 16042944 4.14 Тастыкталды
79 БА 200004019 4.14 Тастыкталды
80 СА 070029099 4.14 Тастыкталды
81 БА 200272501 4.14 Тастыкталды
82 СА 040142705 4.14 Тастыкталды
83 СА 090042359 4.14 Тастыкталды
84 СА 090049544 4.08 Тастыкталды
85 СА 150040665 4.08 Тастыкталды
86 БА 200614260 4.07 Тастыкталды
87 СА 090048248 4.07 Тастыкталды
88 ТА 170473206 4.07 Тастыкталды
89 СА 080019934 4.07 Тастыкталды
90 БА 200160407 4.00 Тастыкталды
91 .. ... 4.00 Тастыкталды
92 БА 200130364 4.00 Тастыкталды
93 УА 190028274 4.00 Тастыкталды
94 СА 130008418 4.00 Тастыкталды
95 СА 110021864 3.93 Тастыкталды
96 УА 190031330 3.93 Тастыкталды
97 СА 070032136 3.93 Тастыкталды
98 СА 090076554 3.86 Тастыкталды
99 СА 140035704 3.83 Тастыкталды
100 СА 040151366 3.79 Тастыкталды
101 СА 140032474 3.79 Тастыкталды
102 АП 950669 3.75 Тастыкталды
103 УВ 160371231 3.75 Тастыкталды
104 А 072783 3.69 Тастыкталды
105 БА 200136635 3.64 Тастыкталды
106 СА 110031297 3.58 Тастыкталды
107 СА 150030304 3.50 Тастыкталды
108 А 236844 3.46 Тастыкталды
109 БА 200008009 3.36 Тастыкталды
110 СШ 180064550 3.00 Тастыкталды
111 БА 200138287 0.00
112 CA 140030640 0.00

Артка