Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 CA 110025110 5.00 Тастыкталды
2 БА 200040552 5.00 Тастыкталды
3 БА 200204477 5.00 Тастыкталды
4 БА 200200790 5.00 Тастыкталды
5 УА 16039745 5.00 Тастыкталды
6 БА 200031437 4.86 Тастыкталды
7 БА 200159077 4.83 Тастыкталды
8 ТА 170217162 4.79 Тастыкталды
9 БА 200045530 4.79 Тастыкталды
10 БА 200612612 4.71 Тастыкталды
11 БА 200178321 4.71 Тастыкталды
12 УА 190034627 4.64 Тастыкталды
13 БА 200204655 4.57 Тастыкталды
14 БА 200020043 4.57 Тастыкталды
15 СА 040510768 4.50 Тастыкталды
16 БА 200007039 4.50 Тастыкталды
17 БА 200208538 4.50 Тастыкталды
18 БА 200227936 4.50 Тастыкталды
19 БА 200533054 4.43 Тастыкталды
20 БА 200049028 4.43 Тастыкталды
21 БА 200053096 4.38 Тастыкталды
22 БА 200223329 4.36 Тастыкталды
23 БА 200031150 4.36 Тастыкталды
24 БА 200283111 4.36 Тастыкталды
25 БА 200028404 4.36 Тастыкталды
26 БА 200047740 4.36 Тастыкталды
27 БА 200133325 4.29 Тастыкталды
28 БА 200027846 4.29 Тастыкталды
29 БК 200227426 4.29 Тастыкталды
30 СА 070032875 4.17 Тастыкталды
31 БА 200211097 4.14 Тастыкталды
32 БА 200239015 4.14 Тастыкталды
33 БА 200017788 4.14 Тастыкталды
34 БА 200039542 4.14 Тастыкталды
35 БА 200053372 4.14 Тастыкталды
36 БА 200142015 4.07 Тастыкталды
37 БА 200226376 4.07 Тастыкталды
38 БА 200227589 4.07 Тастыкталды
39 БА 200265561 4.07 Тастыкталды
40 БА 200028616 4.00 Тастыкталды
41 УА 190033169 4.00 Тастыкталды
42 Ба 200128473 4.00 Тастыкталды
43 Ба 2737 4.00 Тастыкталды
44 УА 190022991 4.00 Тастыкталды
45 Пи БА2005305 4.00 Тастыкталды
46 БА 200122632 3.93 Тастыкталды
47 БА 200040060 3.86 Тастыкталды
48 БА 200154535 3.86 Тастыкталды
49 БА 200027710 3.64 Тастыкталды
50 УА 190022799 3.57 Тастыкталды
51 БА 200034546 3.57 Тастыкталды
52 БА 200228213 3.36 Тастыкталды
53 БА 200027686 3.07 Тастыкталды
54 СС 090045347 0.00

Артка