Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200092512 10.00 Тастыкталды
2 БК 200443260 10.00 Тастыкталды
3 БК 200434216 10.00 Тастыкталды
4 Бк 200853044 10.00 Тастыкталды
5 БК 200080754 10.00 Тастыкталды
6 ШК 180208991 9.94 Тастыкталды
7 БК 200008546 9.94 Тастыкталды
8 БК 200419390 9.94 Тастыкталды
9 БК 200266522 9.88 Тастыкталды
10 БК 200266362 9.88 Тастыкталды
11 БК 200075781 9.82 Тастыкталды
12 БК 200308785 9.41 Тастыкталды
13 ШК 180643535 9.32 Тастыкталды
14 БК 200469314 9.26 Тастыкталды
15 БК 200087817 9.24 Тастыкталды
16 НО 0326401 9.21 Тастыкталды
17 БК 200071227 9.15 Тастыкталды
18 12 200435320 9.15 Тастыкталды
19 БК 200021350 9.09 Тастыкталды
20 БК 200413851 8.97 Тастыкталды
21 БК 200030242 8.85 Тастыкталды
22 БК 200459162 8.68 Тастыкталды
23 УК 190043164 8.56 Тастыкталды
24 БК 200464322 8.53 Тастыкталды
25 БК 200272646 8.53 Тастыкталды
26 БК 200037655 8.41 Тастыкталды
27 БК 200762404 8.35 Тастыкталды
28 БК 200002257 8.35 Тастыкталды
29 БК 200002266 8.29 Тастыкталды
30 СП 090069281 8.12 Тастыкталды
31 БК 200104981 8.12 Тастыкталды
32 БК 200256562 8.00 Тастыкталды
33 БК 200111135 7.74 Тастыкталды
34 БК 200080173 7.62 Тастыкталды
35 БК 200279899 7.56 Тастыкталды
36 УК 190041300 7.50 Тастыкталды
37 БК 200153912 7.50 Тастыкталды
38 БК 200065524 7.44 Тастыкталды
39 БК 200064179 7.38 Тастыкталды
40 ШК 180646798 7.32 Тастыкталды
41 БК 200262603 7.26 Тастыкталды
42 БК 200428498 7.21 Тастыкталды
43 БК 200260832 7.21 Тастыкталды
44 БК 200325982 7.00 Тастыкталды
45 БK 200303401 6.97 Тастыкталды
46 БК 200153770 6.71 Тастыкталды
47 БК 200105844 6.71 Тастыкталды
48 .. ......... 6.42 Тастыкталды
49 ТК 170674394 6.24 Тастыкталды
50 БК 200153863 6.18 Тастыкталды
51 -- 075240059 6.15 Тастыкталды

Артка