Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200040801 10.00 Тастыкталды
2 БА 200239140 10.00 Тастыкталды
3 СА 090047573 9.79 Тастыкталды
4 БА 200126862 9.29 Тастыкталды
5 БА 200065640 8.86 Тастыкталды
6 БА 200141920 8.79 Тастыкталды
7 БА 200126129 8.71 Тастыкталды
8 БА 200142178 8.64 Тастыкталды
9 УА 190019816 8.36 Тастыкталды
10 Т- 0847788 8.25 Тастыкталды
11 БА 200199188 8.14 Тастыкталды
12 БА 200068698 8.07 Тастыкталды
13 БА 200007567 8.00 Тастыкталды
14 БА 200208467 6.79 Тастыкталды
15 БА 200128322 6.21 Тастыкталды

Артка