Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200020489 10.00 Тастыкталды
2 БК 200243466 10.00 Тастыкталды
3 БК 200037323 8.85 Тастыкталды
4 БК 200306207 8.53 Тастыкталды
5 БК 200090563 8.35 Тастыкталды
6 БК 20037109 8.24 Тастыкталды
7 БК 200468428 8.12 Тастыкталды
8 БК 200003755 8.12 Тастыкталды
9 БК 200267350 7.74 Тастыкталды
10 БК 200435652 7.32 Тастыкталды
11 ШК 180694810 7.00 Тастыкталды
12 БК 200289554 6.53 Тастыкталды
13 ШК 180694746 6.53 Тастыкталды
14 ШК 180689875 6.29 Тастыкталды

Артка