Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200207352 10.00 Тастыкталды
2 Ба 200212817 9.57 Тастыкталды
3 СА 150036773 8.71 Тастыкталды
4 БА 200017474 8.43 Тастыкталды
5 БА 200205198 8.29 Тастыкталды
6 БА 200205705 8.21 Тастыкталды
7 БА 200124222 7.21 Тастыкталды
8 БА 200009285 6.07 Тастыкталды
9 УА 190003433 0.00
10 UM №0346320 0.00

Артка