Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200413824 5.00 Тастыкталды
2 УК 16043793 4.76 Тастыкталды
3 БК 200407148 4.59 Тастыкталды
4 БК 200090886 4.53 Тастыкталды
5 БК 200416951 4.41 Тастыкталды
6 УК 16087869 4.24 Тастыкталды
7 БК 200426911 3.88 Тастыкталды
8 БК 200412442 3.40 Тастыкталды

Артка