Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 100037915 4.86 Тастыкталды
2 БА 200216600 4.86 Тастыкталды
3 УА 190034638 4.43 Тастыкталды
4 БА 200140585 4.21 Тастыкталды
5 БА 200167186 4.14 Тастыкталды
6 УА 16039122 3.92 Тастыкталды
7 БА 200005482 3.14 Тастыкталды
8 ТА 101350896 0.00

Артка