Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200711627 5.00 Тастыкталды
2 БК 200714022 4.82 Тастыкталды
3 БК 200744700 4.12 Тастыкталды
4 БК 2006037 3.88 Тастыкталды
5 БК 200978272 3.65 Тастыкталды
6 БК 200457551 3.59 Тастыкталды
7 БК 200574594 3.53 Тастыкталды
8 БК 200826673 3.53 Тастыкталды
9 ЧС 200822191 3.53 Тастыкталды
10 БК 200734179 3.41 Тастыкталды
11 БК 200734179 3.41 Тастыкталды
12 Бк 200490783 3.29 Тастыкталды

Артка