Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ША 180532625 9.25 Тастыкталды
2 УА 16046743 8.21 Тастыкталды
3 БА 200053728 8.00 Тастыкталды
4 УА 190033060 7.71 Тастыкталды
5 СК 080019928 6.93 Тастыкталды
6 СА 150037825 6.77 Тастыкталды
7 ТА 170325750 6.71 Тастыкталды
8 БА 200527825 0.00

Артка