Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200502623 9.64 Тастыкталды
2 БА 200157018 9.64 Тастыкталды
3 УА 190028058 8.64 Тастыкталды
4 БА 20046037 8.50 Тастыкталды
5 БА 200205115 8.29 Тастыкталды
6 УА 16042204 8.29 Тастыкталды
7 СА 110025237 8.29 Тастыкталды
8 ТА 170275531 8.14 Тастыкталды
9 БА 200006757 7.86 Тастыкталды
10 СА 110021995 7.36 Тастыкталды
11 УА 190025545 6.71 Тастыкталды
12 УА 190023013 6.21 Тастыкталды
13 БА 200059198 0.00

Артка