Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 060013208 10.00 Тастыкталды
2 СА 130034194 9.93 Тастыкталды
3 СА 120038088 9.93 Тастыкталды
4 АП 403442 9.86 Тастыкталды
5 УА 190032072 9.79 Тастыкталды
6 АП 932166 9.77 Тастыкталды
7 БА 200059939 9.75 Тастыкталды
8 СА 150044203 9.71 Тастыкталды
9 СА 080078891 9.71 Тастыкталды
10 СА 100037166 9.69 Тастыкталды
11 СА 120011739 9.69 Тастыкталды
12 БА 200132592 9.64 Тастыкталды
13 СА 130034928 9.57 Тастыкталды
14 УА 190034287 9.57 Тастыкталды
15 СА 150038003 9.50 Тастыкталды
16 БА 200035249 8.50 Тастыкталды
17 СА 110024518 8.43 Тастыкталды
18 БА 200533205 8.36 Тастыкталды
19 АП 880863 8.36 Тастыкталды
20 БА 200214437 8.29 Тастыкталды
21 СА 050009081 8.29 Тастыкталды
22 УА 16039810 8.21 Тастыкталды
23 СА 130043120 8.21 Тастыкталды
24 СА 050011804 8.15 Тастыкталды
25 СА 050031656 8.14 Тастыкталды
26 СА 090043050 8.08 Тастыкталды
27 БА 200050067 8.07 Тастыкталды
28 СА 150047170 8.07 Тастыкталды
29 А 223741 8.00 Тастыкталды
30 БА 200156469 8.00 Тастыкталды
31 СА 100036738 8.00 Тастыкталды
32 СА 140033583 8.00 Тастыкталды
33 ША 180552655 7.79 Тастыкталды
34 СА 080012296 7.71 Тастыкталды
35 БА 200197695 6.50 Тастыкталды
36 БА 200109870 6.36 Тастыкталды
37 СА 060002107 6.36 Тастыкталды
38 АП №813004 6.21 Тастыкталды
39 БА 200054843 0.00
40 СА 080003847 0.00
41 БА 200005366 0.00
42 БА 200005666 0.00
43 KG 0668426 0.00
44 УА 190020473 0.00
45 СА 080006469 0.00
46 СА 040648635 0.00
47 УА 16052322 0.00

Артка