Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УС 150111168 10.00 Тастыкталды
2 БА 200044328 10.00 Тастыкталды
3 БА 200061507 9.75 Тастыкталды
4 БА 200059886 9.67 Тастыкталды
5 ША 180458410 9.67 Тастыкталды
6 БА 200206669 9.64 Тастыкталды
7 БА 200214446 9.57 Тастыкталды
8 УА 16048652 9.50 Тастыкталды
9 СА 060001926 9.43 Тастыкталды
10 БА 200014786 9.43 Тастыкталды
11 ША 180458027 9.43 Тастыкталды
12 ТА 170275451 9.43 Тастыкталды
13 СА 150041204 9.36 Тастыкталды
14 БА 200046609 9.36 Тастыкталды
15 УА 16008178 9.36 Тастыкталды
16 СА 110021109 9.31 Тастыкталды
17 ША 180538128 9.29 Тастыкталды
18 СА 070028669 9.21 Тастыкталды
19 БА 200065210 9.07 Тастыкталды
20 УА 190033781 8.86 Тастыкталды
21 БА 200009122 8.14 Тастыкталды
22 БА 200610144 8.14 Тастыкталды
23 Ди Диплом 8.00 Тастыкталды
24 БА 200123889 7.93 Тастыкталды
25 БА 200001886 7.93 Тастыкталды
26 СА 120005030 7.93 Тастыкталды
27 СА 040287631 7.86 Тастыкталды
28 ША 180451385 7.79 Тастыкталды
29 УА 16037011 7.64 Тастыкталды
30 ТА 170508526 7.43 Тастыкталды
31 СА 080007436 7.08 Тастыкталды
32 УС 160222572 6.79 Тастыкталды
33 ША 180545582 6.77 Тастыкталды
34 ША 180513853 6.57 Тастыкталды
35 УА 190021324 6.50 Тастыкталды
36 БА 200224934 6.50 Тастыкталды
37 БА 200016824 6.29 Тастыкталды
38 БА 200047455 6.21 Тастыкталды

Артка