Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200324214 8.57 Тастыкталды
2 БА 200223875 8.21 Тастыкталды
3 БА 200223866 7.92 Тастыкталды
4 БА 200409474 7.43 Тастыкталды
5 БА 200492686 6.86 Тастыкталды
6 БА 200462364 6.86 Тастыкталды
7 БА 200337615 6.43 Тастыкталды
8 СА 120023170 6.36 Тастыкталды
9 БА 200351300 6.21 Тастыкталды
10 БА 200504132 6.00 Тастыкталды

Артка