Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200148055 4.64 Тастыкталды
2 ША 180154371 4.14 Тастыкталды
3 БА 200200306 3.21 Тастыкталды

Артка