Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200435447 4.57 Тастыкталды
2 ША 180231309 3.50 Тастыкталды

Артка