Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200818949 4.29 Тастыкталды
2 БК 200832527 4.24 Тастыкталды
3 УК 190073185 4.06 Тастыкталды
4 БК 200771000 4.06 Тастыкталды
5 БК 200906047 3.88 Тастыкталды
6 БК 200818503 3.35 Тастыкталды
7 БК 200818911 3.29 Тастыкталды

Артка