Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200771996 5.00 Тастыкталды
2 БК 200695464 5.00 Тастыкталды
3 УК 190003465 5.00 Тастыкталды
4 БК 200821723 4.82 Тастыкталды
5 БК 200843816 4.82 Тастыкталды
6 БК 200506413 4.76 Тастыкталды
7 БК 200820811 4.59 Тастыкталды
8 БК 190071459 4.35 Тастыкталды
9 БК 200852922 4.29 Тастыкталды
10 БК 200822665 4.24 Тастыкталды
11 БК 200765394 4.06 Тастыкталды
12 БК 200794696 3.82 Тастыкталды
13 БК 200793358 3.82 Тастыкталды
14 БК 200833319 3.59 Тастыкталды
15 БК 200762235 3.47 Тастыкталды

Артка