Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200791845 4.94 Тастыкталды
2 БК 200827688 4.59 Тастыкталды
3 БК 200852118 4.35 Тастыкталды
4 БК 200794248 4.29 Тастыкталды
5 БК 200593802 3.94 Тастыкталды
6 24 005655842 3.82 Тастыкталды
7 БК 200801010 3.71 Тастыкталды
8 БК 200593778 3.59 Тастыкталды
9 БК 200583459 3.18 Тастыкталды

Артка